Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náročná a vyhledávaná škola

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů ve Stodůlkách poskytuje vzdělání již dvanáct let. Za tuto dobu gymnázium ušlo veliký kus cesty. Z malé střední školy se stalo zavedenou, vyhledávanou a plně funkční školskou institucí, v níž dnes studuje přes 250 studentů. Gymnázium má ve svém portfoliu všechny gymnaziální obory. Škola vykazuje vysokou kvalitu vzdělávání, což dokazují například zprávy České školní inspekce (2x byla škola ohodnocena jako nadprůměrná) nebo úspěchy absolventů. Většina z nich pokračuje ve studiu na prestižních vysokých školách, někteří z nich dokonce studují na zahraničních univerzitách, například v USA, Kanadě nebo Velké Británii. Škola klade důraz na komplexní rozvoj mladého člověka, proto jsou do školního kurikula kromě běžných předmětů zařazeny i předměty jako leadership nebo rétorika. Formy práce našich pedagogů rozvíjí u mladých lidí schopnost myslet v souvislostech, kriticky nahlížet na svět, diskutovat a argumentovat či analyzovat příčiny dění. Absolventi prokazují mimořádně vysokou úroveň cizích jazyků, prezentačních dovedností, ale také morálních vlastností a předpokladů pro další studium a úspěšný život.

Škola je otevřena mezinárodní spolupráci, proto mají studenti příležitosti objevovat blízké i vzdálené země. Již dvakrát studenti navštívili partnerskou školu v Číně, intenzivní spolupráce probíhá také s německou, španělskou a japonskou školou. Klima ve škole je velmi přátelské, otevřené, inspirativní a bezpečné, studenti i pedagogové se do školy těší. Z referencí od rodičů vyplývá, že i soukromá škola může být velmi dobrou volbou. Více na www.gmvv.cz.

Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia