Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové Butovice centrem české fotografie

Ve čtvrtek 13. října bylo v Seydlerově ulici v Nových Butovicích slavnostně otevřeno nové centrum fotografie a fotografů. Czech Photo Centre sídlí v parteru nedávno dokončeného bytového projektu Smart a má ambice stát se jakousi Mekkou české fotograf ie. Zahrnuje výstavní prostory, archiv fotograf ií, venkovní galerii a restauraci se stylovou fotografickou výzdobou.

Slavnostní setkání začalo stručným představením projektu Smart byty a také obnoveného veřejného prostoru – další revitalizované části pěšího bulváru mezi stanicí metra Nové Butovice a poliklinikou Lípa. Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema, která byla investorem celého projektu, ocenil zásluhy všech, kdo se na stavbě podíleli a zmínil také úsilí Technické správy komunikací, která v rekordním čase odstranila starší nekvalitní most křížící zmíněný bulvár.

Promluvili hlavní architekt Smart bytů Daniel Smitka a sochař David Černý. Jeho dvanáctimetrová nerezová plastika Trifot, složená ze šesti aparátů na stativu, dokládající vývoj fotografie a koulející modrýma očima s objektivy kamer, se stává novým orientačním bodem této části Nových Butovic. Slovo dostali také ministr kultury Daniel Herman, primátorka Prahy Adriana Krnáčová a ředitelka Czech Photo Centre Veronika Souralová. Ti pak společně přestřihli pásku a oficiálně tak centrum otevřeli.

„Centrum navazuje na aktivity společnosti Czech Photo, která každoročně organizuje soutěž Czech Press Photo. Prvotním impulsem k realizaci centra byla potřeba vybudování kvalitního archivu pro všechny fotografie shromážděné v průběhu soutěže, podpory zájmu o fotografii, vytvoření místa, kde se mohou setkávat fotografové, a to vše přiblížit široké veřejnosti,“ říká Veronika Souralová, ředitelka centra i soutěže Czech Press Photo, jejíž organizační štáb zde bude mít také své sídlo.

Galerii Czech Photo Centre tvoří dvě místnosti o celkové rozloze téměř 200 m2. Ta větší slouží především výstavním účelům. Menší sál je multifunkční a je určen jak pro výstavy, tak i přednášky, semináře, workshopy a jiné doprovodné aktivity, může být také využit jako ateliér. Prostory je možné variabilně zmenšovat nebo zvětšovat podle potřeb konkrétní akce. Doplněna bude velkoformátová obrazovka pro multimediální prezentace.

Na výstavní prostor navazuje fotografický archiv. Moderní archivační systém v klimatizovaném prostoru se stálou teplotou a vlhkostí se stane místem, kde budou v první vlně uloženy tištěné fotografie všech dosavadních ročníků prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo. Archiv má kapacitu desítek tisíc tištěných fotografií a může se stát domovem pro množství dalších fotografických děl, které by jinak byly pro budoucí generace nenávratně ztraceny. Fotografie nebudou pouze skladovány, ale postupně také digitalizovány. Přehledný systém archivace umožní vytváření různorodých výstavních celků.

V prostorách centra budou kromě výstav pořádány i další doprovodné aktivity, např. besedy s autory významných výstav, autorské prezentace s oceněnými autory soutěže, cestovatelské přednášky či koncerty konané přímo v galerii. Nebudou chybět ani odborné vzdělávací projekty, např. semestrální edukační programy – ateliéry dokumentu, multimédií a vizuální komunikace pod vedením zkušených pedagogů Karla Cudlína, Štěpánky Steinové a Jakuba Skoka - na, workshopy fotografie pro pokročilé, ale také pro děti a rodiče nebo škola fotografie pro seniory profesora Stanislava Horného z vysoké školy ekonomické. Nejviditelnější aktivitou centra budou samozřejmě výstavy. Ver nisáže té první se hned 13. října zúčastnili světoznámí fotografové Antonín Kratochvíl, Ron Haviv a Ed Kashi. Výstava Questions Without Answers (Otázky bez odpovědí) zahrnuje více než 150 snímků fotografů legendární agentury VII Photo Agency. Zachytili na nich okamžiky světových dějin od konce studené války až po dnešek. Výběr jejich témat je široký – od konfliktů, humanitárních krizí a sociálních komentářů až k módě a portrétům. Každý ze snímků představuje výjimečný pohled jednotlivých autorů, kterými jsou např. Alexandra Boulat, Ron Haviv, Antonín Kratochvíl, Gary Knight, John Stanmeyer nebo Christopher Morris. Tuto souhrnnou výstavu doplňuje projekt Smile téže agentury sdružující obrazy smějících se lidí. Svým neotřelým přístupem k reportážnímu snímku vytvořili autoři sbírku silných záběrů pořízených během nejdůležitějších historických událostí uplynulých 30 let. Výstavy můžete zhlédnout od 14. října do 30. listopadu. Prostory Czech Photo Centre jsou otevřeny 7 dní v týdnu, a to vždy od 11.00 do 19.00 hodin. Základní vstupné činí 50 Kč, snížené 30 Kč. Centrum najdete nedaleko stanice metra Nové Butovice na rohu ulic Seydlerova a Na Zlatě.

Samuel Truschka a Radek Polák