Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkovací zóny

Některé městské části letos zavedly parkovací zóny. Kvůli tomu se asi ještě zhorší parkování okolo stanic metra v Praze 13. Co s tím chcete dělat?

Náš názor je pořád stejný – je potřeba vybudovat další parkoviště P+R, protože velká část aut, která parkují u stanic metra, patří mimopražským lidem dojíždějícím do Prahy. Výstavba parkovišť P+R je úkolem hlavního města Prahy a v poslední době se o nich stále více mluví. Určitě by měly vzniknout nové parkovací plochy ve Zličíně a v Nových Butovicích. O to dlouhodobě usilujeme. Jako městská část se snažíme průběžně vytvářet nová parkovací místa v lokalitách s největšími problémy. V polovině října byla dokončena nová parkovací stání na spojce vedoucí od křižovatky ulic Kettnerova a Horákova k hlavní Oistrachově ulici. Spojka je nyní jednosměrná ve směru ze sídliště Stodůlky a díky tomu mohlo vzniknout 50 parkovacích míst (35 šikmých a 15 podélných). Jsou již hojně využívána. Několik kolmých stání vzniklo také na druhém konci Kettnerovy ulice odstraněním ostrůvku na obratišti.


V minulých letech jsme postavili několik parkovišť na Velké Ohradě, zejména parkoviště pro přibližně 100 aut mezi ulicemi Janského a Klausova. Protože na Velké Ohradě je parkovacích míst stále málo, zahajujeme v těchto dnech přípravu stavby parkoviště u křižovatky ulic Klausova a Netouškova. Jde o plochu mezi trafostanicí v Klausově a zmíněnou křižovatkou. Parkovací plocha pro 26 vozidel bude z betonové zatravňovací dlažby a bude odvodněna. Vyjíždět se bude obousměrným kolmým sjezdem na ulici Klausova. Chodníky budou propojeny a okolní plochy zatravněny. Parkoviště by mělo být dokončeno někdy na jaře příštího roku, protože kvůli odvodnění je nutno překopat silnici, což Technická správa komunikací hl. m. Prahy od listopadu do března nepovoluje. Vytvoření nových stání pomůže omezit parkování na nevhodných a nebezpečných místech, například okolo přechodů.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13