Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pochodem proti domácímu násilí

V sobotu 24. září se v Divoké Šárce konal už 3. ročník charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty. Letošní ročník přilákal celkem 441 lidí, kteří „našlapali“ 2 850 km. „Naším cílem je zviditelňovat téma domácího násilí a zároveň vybudovat tradici benefičních akcí na podporu jeho obětí,“ říká za pořadatele, neziskové centrum ACORUS, Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky. Výtěžek ze startovného, bezmála 40 000 Kč, použije ACORUS na financování odborných služeb, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím. Na odbornou pomoc půjde také dalších 90 000 Kč od Nadace ČEZ.

-red-