Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povinná roční revize komínů

Většina vlastníků nemovitostí má z důvodu požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv zákonnou povinnost zajistit pravidelné čištění a kontrolu všech spalinových cest, tedy spotřebičů, kouřovodů a komínů. Je třeba zdůraznit, že zákonná povinnost se týká všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, jaké palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Netýká se to těch vlastníků, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Nejdůležitější body kontroly spalinové cesty:

  • Kontrola průchodnosti spalinové cesty (důkladné vyčištění komínu a kouřovodu ručně nebo pomocí komínové frézy, vybrání tuhých částic z půdice, kontrola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu zrcátkem nebo inspekční komínovou kamerou).
  • Kontrola požární bezpečnosti (u komínů na tuhá paliva vzdálenost hořlavých stavebních materiálů min. 5 cm od líce komínového pláště, především pak krovy, dřevěné podlahy a střešní latě).
  • Kontrola vybíracích, vymetacích a čistících otvorů (jejich správné umístění a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, přítomnost dvojitých dvířek u tuhých paliv, nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů).
  • Bezpečnost přístupu ke komínovému ústí (trvalý a bezpečný přístup k ústí u komínů, které nelze vymetat čistícím či vymetacím otvorem).
  • Kontrola technického stavu spalinové cesty (posouzení celistvosti zdiva a spár, kontrola spojů, vyloučení napadení korozí a případné dodatečné provedení kontroly těsnosti kouřem).

Vladimír Kos, SDH Stodůlky