Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strážníci kontrolovali veřejný pořádek

V noci ze 17. na 18. září provedlo naše obvodní ředitelství bezpečnostní akci zaměřenou na požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na kriminálně závadové osoby a osoby bez přístřeší. Opatření mělo za cíl postihnout co nejvíce pachatelů přestupků narušujících svým chováním veřejný pořádek na území Prahy 13. V několika případech byl zásah namířen též proti kriminálně závadovým osobám. Strážníci odhalili 18 přestupků souvisejících s veřejným pořádkem a požíváním alkoholu. Dále kontrolovali a prověřili 21 osob, z nichž jedna byla hledaná Policií ČR. Několik dalších akcí podobného charakteru plánujeme uskutečnit ještě v letošním roce.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP