Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nepořádek u stanice metra Stodůlky

Za poslední měsíc obdržel Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 několik upozornění od občanů na zvýšený nepořádek venkovního prostoru u stanice metra Stodůlky (vchod ze Šostakovičova náměstí). Ten způsobují holubi hnízdící v podhledech zastřešení. Protože  vlastníkem této plochy není Praha 13, obrátili se pracovníci odboru na skutečného vlastníka – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Z první odpovědi vybíráme:

Již delší dobu tuto situaci monitorujeme. Vzhledem ke složitosti opatření, která je nutno provést s přihlédnutím k rozsahu prací nezbytných pro jejich realizaci, byl zatím zintenzivněn úklid. Ochrana stanice bude zařazena do plánu investic na rok 2018/19, včetně zpracování projektové dokumentace a rekonstrukce celého stropu s podhledy.

Oprávněné stížnosti občanů pokračovaly a jejich opodstatnění prokázaly i provedené kontroly pracovníky našeho úřadu. Vzhledem k tomu, že se situace nezlepšila, obrátil se odbor životního prostředí na dopravní podnik opakovaně. A zde je další vyjádření:

V současné době se zpracovává objednávka na ochranu stanic proti usedání ptactva. V rámci této objednávky budou provedeny nezbytné  opravy ve stanicích s poničenými sítěmi a hroty; zbytek částky bude vyčerpán na realizaci nutných opatření ve vestibulu stanice Stodůlky. Možným účinným opatřením se v tomto případě také jeví odchyt přemnožené holubí populace. Bylo rozhodnuto, že v měsíci říjnu započnou práce odchytu pomocí instalovaných odchytových klecí, které se v jiných lokalitách již osvědčili.

Na pondělí 9. 10. bylo svoláno místní šetření zainteresovaných útvarů s cílem snesení části stropního podhledu. Poté bude možno rozhodnout o nejefektivnější formě instalace sítí. Návrh rozsáhlého investičního záměru na ochranu celého vestibulu východ je již dokončen. Bude-li schválen, lze očekávat realizaci v příštím roce – půjde o investici ve výši cca 1,5 mil. Kč.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí