Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POTICHOUNKU

I v tomto školním roce spolupracuje ZŠ Mohylová s o.s. Potichounku, které v dětech podporuje cit pro rytmus, hudební vnímání, ale i vzájemnou spolupráci nebo sociální a osobnostní rozvoj. Pan Ondřej Tichý „šije“ hudební workshopy každé třídě „na míru“ a úzce při tom spolupracuje se všemi pedagogy. Za jeho profesionální a zároveň individuální práci moc děkujeme.

Marie Procházková