Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavba Domova pro seniory je v plném proudu

Stárnutí je demografickým trendem poslední doby. Prodlužování života a zároveň nižší počet narozených dětí má za následek výrazné zvýšení počtu osob starších 65 let v naší populaci. Podle dostupných faktů má jejich podíl vystoupat v roce 2060 až na 34 procent všech obyvatel České republiky. V konkrétních číslech se tak bude jednat o 3,2 milionů seniorů. Nutno dodat, že tento vývoj je z demografického hlediska přirozený a nijak se neliší od vývoje v ostatních zemích Evropské unie. Budoucnost tedy bude patřit seniorům a hlavně otázce péče o ně.

Senioři v Praze 13

Naše městská část patří svým demografickým složením k městským částem s nejmladší strukturou obyvatelstva, mohlo by se tedy zdát, že problém stárnutí populace se nás ve velké míře netýká. Opak je však pravdou. Počty seniorů se v Praze 13 plynule zvyšují. Velká část těchto seniorů žije osamoceně bez příbuzných či blízkých osob, které by se o ně v případě potřeby postaraly. Část našich občanů v seniorském věku navíc trpí zdravotními komplikacemi, které mohou vyústit ve fyzické omezení a neschopnost sebeobsluhy. Stárnutí obyvatelstva, zvyšování mezigeneračních problémů, vysoké náklady na bydlení, které vedou mladé rodiny k tomu, aby bydlely samy v menších bytech – to všechno jsou aspekty, které si vedení městské části Praha 13 uvědomuje a snaží se na ně brát ohled.

Řešení problematiky stárnutí populace

Myšlenka postavit v městské části Praha 13 Domov pro seniory se zrodila před několika lety. K prvním základům stavby ale vedla poměrně složitá cesta. Tak jako u většiny velkých investičních projektů se muselo vedení Prahy 13 rozhodnout, zda postavit zcela nový objekt tzv. na zelené louce nebo využít některý ze stávajících objektů. Do hry vstupovala samozřejmě také problematika výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Na základě vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Pořízení DPS – opakování, které probíhalo formou otevřeného řízení, vzešel jako vítězný projekt sdružení dvou subjektů – společnosti Hochtief CZ, a.s. (jako vedoucí společník) a Medox HQ, a.s. Domov pro seniory vznikne rekonstrukcí původního objektu v ulici Za Mototechnou. Praha 13 v tomto projektu figuruje pouze jako budoucí kupující, nikoliv investor. Veškeré podmínky plnění jsou v kompetenci společnosti Hochtief CZ, a.s., která je developerem projektu  a která si rovněž sama zajišťuje dodavatele stavby. Náklady na pořízení objektu DPS činí 255 488 000 Kč bez DPH a jsou plně hrazeny z rozpočtu MČ Praha 13.

Jak se staví DPS

Rekonstrukce objektu v ulici Za Mototechnou na Domov pro seniory byla zahájena 6. února 2017. Předpokládáme, že by stavba měla být hotova a předána v září 2018.

Objekt bude mít 5 nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 950 m2. Celková hrubá podlažní plocha pak činí 4 350 m2 a čistá užitná plocha domu bude cca 3 700 m2. Budova je stavěna z železobetonových konstrukcí a splňuje povinné parametry energetické náročnosti veřejné budovy.

V objektu je plánováno celkem 72 pokojů umístěných ve všech pěti podlažích. V jednotlivých podlažích jsou sesterny, úklidové místnosti a centrální společenské prostory. Budova je propojena dvěma schodišti a dvěma výtahy. V Domově pro seniory je počítáno se 110 lůžky, z čehož 76 lůžek bude ve dvoulůžkových pokojích a 34 lůžek v jednolůžkových pokojích s koupelnami.

V budově se počítá také s místností pro lékaře, s prostorem pro umístění a provoz rehabilitačních pomůcek apod. Každé patro má malou terasu napojenou na společenské jádro patra. V přízemí se nacházejí jak pokoje pro seniory, tak také centrální recepce, kanceláře personálu včetně sanitárního vybavení, prádelna, jídelna a kuchyně.

V přízemí je ještě uvažováno o prostoru pro přednášky, zájmovou činnost a podobně. Rozhodnutí o tom, jak budou tyto místnosti vybaveny a využity, bude záležet na rozhodnutí naší městské části. V 5. nadzemním podlaží se bude nacházet kotelna a strojovna vzduchotechniky.

Kapacita objektu je vcelku standardní a neliší se zásadně svou velikostí od jiných obdobných staveb. Budova je řešena jako kompletně bezbariérová, v souladu s vyhláškou 398/2009. Věk seniorů ani jejich zdravotní stav nejsou tedy nijak omezeny.

Před objektem bude vybudována pobytová zahrada se zelení, mlatovými cestičkami a několika lavičkami. Po obvodu pozemku náležejícímu k Domovu pro seniory bude umístěno 24 parkovacích stání.

Eva Libigerová