Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební práce u metra Hůrka

Zaznamenal jsem nějaké stavební práce u metra Hůrka. O co se jedná? Zasáhnou nějak do dopravy, jako tomu bylo u stanice metra Radlická?

Stanice metra Hůrka v současné chvíli prochází revitalizací, kterou má na starosti Dopravní podnik hl. města Prahy. Tato revitalizace vznikla na popud naší městské části a organizace Institutu plánování a rozvoje Prahy (zkráceně IPR). Společně se stavebními architekty této organizace dlouhodobě apelujeme na vylepšení vzhledu stanic metra. V rámci revitalizace tedy budou ve stanici metra Hůrka probíhat nátěry dveří, světlíků a dalších konstrukcí, výměna popraskaných skel světlíků, výměna skel prosklené stěny kolejiště, nátěr střechy a konstrukcí větrací šachty, oprava pláště větrací šachty z důvodu opadávajícího obkladu a výměna vandalsky poškrábaných skel. Některé z vyjmenovaných prací už proběhly, jiné jsou teprve v plánu. Revitalizace byla zahájena přibližně před měsícem a předpokládané dokončení je dle smlouvy do konce roku 2017. Podle Dopravního podniku hl. m. Prahy by se celá revitalizace neměla dotknout samotného provozu metra. Cestující na této trase tedy nebudou nijak omezeni.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13