Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Tak se jmenuje celoroční sokolský projekt, který začátkem října zahájila Mateřská škola Ovčí hájek 2177. A zahájení bylo opravdu slavnostní. Nechyběla sokolská hymna ani vlajky České republiky a České obce sokolské. Pak už přišlo na řadu cvičení inspirované pravidelnými činnostmi v jednotlivých tělocvičných jednotách. Cílem projektu je vést děti ke zdravému sportu, který by se měl pro ně stát každodenní potřebou. A aby bylo cvičení veselejší, budou děti celý rok provázet zvířátka představující jednotlivé sportovní činnosti.

Hana Baštová