Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝLET DO VESMÍRU

V říjnu se vydaly 4. třídy ZŠ Mohylová do Štefánikovy hvězdárny na Petříně, aby důkladně prozkoumaly vesmír. Cestou se seznamovaly s turisticky zajímavými místy – lanovkou na Petřín, Petřínskou rozhlednou, Hladovou zdí, Bludištěm nebo Růžovými sady. Po zhlédnutí programu Výlet do vesmíru si děti prohlédly výstavu a samozřejmě došlo i na pozorování dalekohledem.

Petra Jiránková