Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připomínka tragických povodní

V sobotu 22. září v časných ranních hodinách začali v pražském Karlíně a Libni hasiči naší jednotky spolu s dalšími záchranáři v rámci protipovodňového cvičení stavbu hrází. Cílem cvičení bylo prověřit činnost všech složek, které se podílejí na řešení povodňových situací. Tato cvičení se v hl. m. Praze provádí každoročně, vždy na jiném úseku. Letos činila celková délka všech protipovodňových opatření včetně zemních valů, betonových stěn i mobilního hrazení, která se stavěla v úseku mezi Lannovou ulicí v Praze 1 a Thomayerovými sady v Libni v Praze 8, více než 19 kilometrů. Z toho mobilní zábrany měřily skoro sedm kilometrů.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky