Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ETF – sexy řešení do nejisté doby?

Čím dál častěji se setkáváme s názorem, podle něhož je vhodnou investiční volbou sázka na ETF. Při zběžném pohledu na internet či sociální sítě člověk brzy nabude dojmu, že se bez ETF žádné investování prakticky nemůže obejít. ETF je často prezentováno jako nízkonákladová varianta drahých a zastaralých podílových fondů, jako prostředek, který nám zajistí solidní výnos při nízkém riziku a za málo peněz. Pojďme se tedy na tento módní trend v oblasti investic podívat.

Za tajuplně vypadající zkratkou, která tak trochu připomíná EET české vlády, se skrývá anglický název Exchange Traded Fund neboli „burzovně obchodovaný fond“. Má se tím na mysli investiční nástroj, obvykle kopírující vývoj nějakých burzovně obchodovaných aktiv, nejčastěji akciových indexů. ETF ale může být navázán i na dluhopisy, měny či komodity, anebo na vývoj ve zvoleném hospodářském sektoru, případně geografickém regionu. V praxi jsou však až čtyři pětiny navázány právě na akcie, respektive akciové indexy. Emitentem ETF bývají spíše velké společnosti, což přispívá k větší likviditě a zároveň nižšímu riziku neschopnosti emitenta dostát svým závazkům vůči klientům.

Důležitým rozdílem oproti klasickým podílovým fondům je pasivní řízení, které se v případě ETF uplatňuje. Pokud investujete do podílových fondů, vaše prostředky budou spravovány týmem odborníků, kteří v závislosti na vývoji trhu aktivně rozhodují o nákupech a prodejích jednotlivých investičních nástrojů. S ničím takovým se u ETF nesetkáte. Díky tomu, že jsou pevně navázány na určité aktivum, není zapotřebí žádné aktivní správy. To je jeden z důvodů, proč je ETF levnější. Záleží tak hlavně na vás, která z těchto dvou filozofií je vám bližší. Jednoznačná odpověď na otázku, zda je lepší aktivní či pasivní investování totiž asi neexistuje. Mezi klady ETF ale nepatří jenom relativně nízké náklady. Dalším je bezesporu vysoká likvidita, tedy možnost ho kdykoli a bez omezení a lhůt koupit a prodat. V obecné rovině je výhodou i široké spektrum podkladových aktiv, což vytváří poměrně velký prostor pro klienta a jeho preference. ETF je jednou z variant v případech, kdy byste rádi investovali do určitého odvětví ekonomiky (například energetiky), ale tápete při výběru konkrétního podniku. Jak jsem již zmínil, ETF lze navázat na vybraný segment trhu, a tak se stačí rozhodnout, že chcete investovat do energetiky a díky ETF se prostředky navážou na vývoj celého odvětví a výkon všech společností. Tím se také snižuje riziko, že vsadíte na špatného koně a o své prostředky částečně nebo zcela přijdete (což se u akcií konkrétních podniků stává). ETF tak splňuje požadavek na diverzi - fikaci, kt erá je jedním ze základních pilířů správného investování.

Je třeba se zastavit i u rizik spojených s investicemi do ETF. Na prvním místě hrozí riziko tržní, jemuž se ale nelze vyhnout u žádného cenného papíru. Propady trhu a otřesy způsobené jak ekonomickými cykly, tak politickými faktory, prostě neovlivníte. Vaši investici ohrožuje také inflace, která je obzvlášť v českém prostředí dlouhodobě poměrně vysoká. Některé nástroje mu vzdorují lépe, jiné hůře, proto je dobré vzít tuto skutečnost v úvahu při rozhodování o příslušném podkladovém aktivu. Asi největší problém pro českého investora je absence ETF v českých korunách. Proto musíte počítat s výkyvy měnových kurzů, případně si připlatit za měnové zajištění. A to se prodraží. ETF je bezesporu zajímavou možností, jak obohatit své investiční portfolio. Má ale i svá rizika a nelze kategoricky tvrdit, že je vždy levnější než podílové fondy. Obzvlášť pokud máte k dispozici pouze koruny a budete v budoucnu vynakládat prostředky v českých korunách, tak mají investice prostřednictvím ETF významná rizika.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz