Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I stromy mají své dny

V České republice připadá Den stromů na 20. října. Víte proč? Za prvé je tento podzimní termín velmi vhodný pro sázení stromů, za druhé je to doba, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami. U nás na třináctce jsme ale slavili už v úterý 15. října u Stodůleckého rybníka v Centrálním parku.

Odbor životního prostředí městské části Praha 13, ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a spolkem Biodiverzita pořádal tradiční infor mační kampaň zaměřenou na zajímavosti ze světa stromů a dřevin. Akce byla zahájena v deset hodin, kdy byl vysazen na loučce poblíž rybníka mladý dub letní.


Na hrázi bylo postaveno několik stanů a naučných stanovišť, ve kterých se děti zábavnou formou seznámily s různými druhy stromů, vyzkoušely si, jak zní dendrofon, nebo se dozvěděly, jak funguje záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Zúčastnily se her, soutěží a kvízů s přírodní tematikou a na závěr dostaly všechny sladkou odměnu.

Akce, která byla určena nejen pro předškoláky a žáky prvního stupně základních škol, ale i pro širokou veřejnost, se konala v rámci Místní Agendy 21, pod záštitou místostarostky Marcely Plesníkové. Přestože počasí trochu zlobilo, i tak dorazilo asi 600 malých i velkých návštěvníků, kteří se zase dozvěděli něco nového a byli tak přírodě opět o kousek blíž.

Michala Králová