Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro budoucí prvňáčky


Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky pořádáme v ZŠ Mohylová již šestnáctým rokem. Ve školním roce 2019/20 budou pro velký zájem opět kurzy dva. Jeden už na začátku zimy a druhý na jaře. Jejich náplní je rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorických dovedností, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, početních představ a rozvoj myšlení a řeči. Podzimní část kurzu proběhne 20. a 27. 11., 4. a 11. 12.

Začínáme vždy v 16.00, sraz je před školou u pavilonu B.

Den otevřených dveří v ZŠ Mohylová se uskuteční 12. 12. od 8.30 do 16 hodin.

Martina Štychová, ředitelka školy