Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Srdíčkové dny na Velké Ohradě

Letošní Srdíčkové dny v ZŠ Janského byly úspěšné. Deváťákům se podařilo prodat úplně všechno, co jsme obdrželi od obecně prospěšné společnosti Život dětem. Žáci, učitelé i rodiče obklopili stánek s nabídkou magnetek se zvířátky, barevných náramků, reflexních delfínů a propisovacích tužek a do dvou dnů bylo vyprodáno. Díky všem kupujícím se letošní výtěžek vyšplhal na 10 900 Kč. Tyto finanční prostředky pomohou při nákupu rehabilitačních a zdravotních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy nebo rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

Marcela Kolářová, zástupkyně ředitele