Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Živá zahrada v Diakonii Praha

Zahrada v Diakonii Praha ve Stodůlkách opět ožila. Koncem září se tu totiž konala tradiční Zahradní slavnost pro všechny přátele, dárce a podporovatele, klienty a zaměstnance tohoto střediska, které poskytuje sociální služby lidem s handicapem.

Celá akce se nesla v duchu oslav dvou kulatých výročí, která si zaslouží pozornost. Diakonie ČCE letos slaví 30 let od svého založení a zároveň již čtvrt století funguje služba Raná péče Diakonie. Během příjemného odpoledne proběhla také „otvíračka“ nově zrekonstruované Odlehčovací služby a prohlídka těchto prostor. Právě tento projekt se mohl uskutečnit jen díky velkorysým dárcům, kteří pomohli zajistit jeho financování. Velké díky patří především paní Elizabeth Neale a její benefiční aukci Charity Gala, Farnímu sboru ČCE v Dejvicích, Diakonii ČCE a grantu Otto per Mille. Jedním z hlavních hostů akce byl mimo jiné pan Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13, která činnost Diakonie Praha dlouhodobě podporuje. Zábavu během slavnosti zpestřila živá hudba, kouzelník, výstava k výročí 30 let Diakonie ČCE, prodej klientských výrobků z dílen i spousta dobrot. Bylo to krásné uvítání podzimu. Více na www.diakonie-praha.cz.

Barbora Dukátová