Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ČTENÍ DO OUŠKA

Letos Mateřská škola Ovčí hájek 2177 neuspořádala z hygienických důvodů Noc s Andersenem – tradiční přespávání ve školce, které se mělo konat 9. října. Aby to ale dětem nebylo líto a o tento zážitek nepřišly, připravily paní učitelky celý týden plný zajímavých aktivit. Nejprve si děti nosily své nejoblíbenější knihy do školky. Všechny se s knihou seznámily a povídaly si o ní. Přestože nebylo spaní, tak ve čtvrtek 8. října uspořádaly pro děti Čtení do ouška. Pro všechny školkáčky, kteří mají pohádky, knížky a vyprávění rádi, to byl moc prima zážitek.

Hana Baštová, ředitelka školy