Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krádež stavebního materiálu

Dne 2. října ve dvě hodiny ráno nalezla autohlídka městské policie při běžné kontrolní a hlídkové činnosti v ulici Böhmova odstavenou dodávku s otevřenými zadními dveřmi. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že se v nákladovém prostoru vozidla nachází stavební materiál z přilehlého staveniště. S ohledem na velmi netradiční hodinu pro provádění práce, prověřili strážníci okolí stavby, kde našli podezřelou osobu. Jednalo se o muže ve věku čtyřicet let z Prahy 8, který nebyl schopen vysvětlit, proč materiál do svého vozidla nakládá. Šetřením pak vyšlo najevo, že na místě odcizil několik pytlů stěrkové a lepící hmoty, které byly vráceny majiteli. Celý případ byl na místě kvalifikován jako přestupek proti majetku a bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP