Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Listopadová křížovka

Pro tři výherce listopadové křížovky máme připravené lístky na krásnou výstavu do Obecního domu. Koná se tam ...TAJENKA, která je jakýmsi průřezem její tvorbou. Všichni si teď nejspíše vybavíte hlavně krásné šaty, ale Blanka Matragi není jen skvělou návrhářkou šatů. Na výstavě si můžete prohlédnout i oděvní doplňky, sochy, porcelán, lustry, šperky, grafiky, originály výkresů šatů, podle kterých se pak šaty šijí, sklo nebo ukázku výšivek. Více najdete na www.obecnidum.cz/vystava/blanka-matragi nebo www.blankamatragi.cz.

Petr Šimek

Říjnová tajenka:

SPECIÁL SINGLE ALE LUKAS

Výherci:

Martin Pala, Praha 5; Jaroslav Loun, Stodůlky; Ondřej Šonka, Lužiny

Tajenku křížovky zašlete do 20. listopadu na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová