Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MAP chystá webináře

V posledním roce MAP II (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) se musíme vyrovnávat s nestandardní situací, kterou nám připravila epidemie koronaviru. Místo oblíbených workshopů pro rodiče i pedagogy jsme připravili šest webinářů na téma Distanční výuka. Vzhledem k tomu, že tato forma výuky je od září povinná a některé školy se k ní již byly nuceny na čas vrátit, chceme přinést tipy a návody, jak se co nejlépe vyrovnat se vzniklou situací. Webináře určené pro rodiče i pedagogy základních a mateřských škol, pro začátečníky i pokročilé, budou přinášet možnosti, jak vzdělávat, komunikovat, hodnotit, zadávat úkoly, získávat zpětnou vazbu apod. Hodinové webináře proběhnou od 12. října do 23. listopadu a každý bude zakončen diskuzí. Pozvánky obdrží ředitelé škol. Věříme, že se akce setkají se zaslouženým zájmem.

Marcela Fuglíková