Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nevyužité ceny a odměny potěšily jinde

Poslední zářijový den navštívili zástupci naší městské části Vít Bobysud a Yveta Kvapilová společnost Helppes, která s Prahou 13 dlouhodobě spolupracuje při pořádání řady akcí. Protože současná epidemiologická situace není příznivá, byly již tradiční Voříškiáda i Svatováclavský jarmark zrušeny. Připravené ceny a odměny pro čtyřnohé kamarády byly tedy předány pro potřeby zmíněné společnosti. Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Prostřednictvím speciálně vycvičených psů pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti. Výcvik psů probíhá pod vedením dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních „psích“ soutěží Zuzany Daušové, zakladatelky a ředitelky společnosti Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené.

Eva Černá