Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská energetická síť se modernizuje

V pátek 2. října byla na křižovatce ulic Červeňanského a Janského u sídliště Velká Ohrada otevřena již stá, jubilejní chytrá distribuční transformační stanice společnosti PREdistribuce, a.s. Elektřinu z ní odebírá přibližně 330 domácností a 30 organizací a podnikatelských subjektů včetně hasičské zbrojnice místního SDH Stodůlky. „Idea pochytření pražské distribuční sítě vyplynula z důkladných analýz, jak co nejefektivněji zvýšit její spolehlivost a připravit distribuční soustavu na nové požadavky. V návaznosti na to vznikl v roce 2016 samotný koncept, který byl nejprve důkladně ověřen pilotním projektem v lokalitě Roztoky. Následovala optimalizace celého řešení, pro kterou byly připraveny standardy a chytré stanice jsme mohli začít rutinně nasazovat. Nyní, rok po zahájení implementace, již můžeme říci, že stanovený cíl sto stanic pro toto období byl úspěšně překonán,“ uvedl předseda představenstva společnosti PREdistribuce, a.s., Milan Hampl.

Chytrá distribuční stanice se od té standardní liší především dálkovým měřením, rovněž dálkovou detekcí poruchy a ovládáním na hladině vysokého napětí. „Znamená to mimo jiné, že kabely není tažena jen elektrika. V tom velkém kabelu je tažena i optika. Takže se zrychlí internet, což je pro uživatele velmi pozitivní. Síť funguje daleko rychleji a úplně jinak, než když to jde vzduchem nebo standardním kabelem," dodal starosta David Vodrážka. Do roku 2030 by chytrou technologií měla být osazena v Praze asi jedna třetina distribučních stanic.

-red-