Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné projednání

Vloni se konalo Veřejné projednání, které se týkalo Střediska sociálních služeb Prahy 13, konkrétně projektu přístavby. Hovořilo se o několika nových bytech, které by byly určeny seniorům. Ale nějak to utichlo.

Takový dojem mohla budit i naše dlouholetá snaha o to, aby byl v Praze 13 domov seniorů. Chvíli vše vypadalo nadějně, za chvíli už k optimizmu nebyl žádný důvod. Nebylo to vůbec jednoduché, ale prvního dubna loňského roku zahájil provoz Domov pro seniory Zity Kabátové a naši senioři tak dostali možnost využít nabídku jeho služeb. Provozovatel, kterým je společnost Domov třetího věku, záhy rozšířil nabídku o další sociální službu, což je Domov se zvýšeným režimem s dvanácti zaregistrovanými lůžky a následně také o zdravotnické zařízení, které je kombinací dlouhodobé ošetřovatelské péče a následné péče se zvýšenou fyzioterapií. Díky své kapacitě pětapadesáti lůžek samozřejmě neslouží jen stávajícím klientům domova. Klienty tohoto centra zdravotních a sociálních služeb jsou nyní jednak senioři, kteří jsou soběstační, ale také ti, kteří potřebují krátkodobou nebo dlouhodobou odbornou pomoc a péči.

Ještě daleko dříve než zahájilo provoz toto zařízení, jsme už měli na stole připravenou projektovou dokumentaci na zmíněnou přístavbu –  tříposchoďový objekt s deseti malometrážními byty pro seniory, multifunkčním sálem, který bude sloužit především klubům seniorů, s recepcí, moderním zázemím i s prostorem pro Charitu Stodůlky. Tehdy se psal rok 2017. Od roku 2018 jsme měli na přístavbu k objektu Střediska sociálních služeb Prahy 13 i platné stavební povolení, ale financování bylo plně závislé na obdržení dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Tady začalo všechno váznout a čas běžel. V říjnu loňského roku se konalo Veřejné projednání, kde byl záměr přístavby střediska veřejnosti prezentován. Zúčastnili se ho zástupci městské části, obyvatelé ze stávajících bytů střediska a samozřejmě i občané – především ti z nejbližšího okolí. Byl jsem velice rád, že všichni realizaci přístavby považovali za přínosnou a samotný projekt hodnotili kladně.

Dnes je situace taková, že máme k dispozici kladně vyřízenou žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a pouze část potřebných finančních prostředků od pražského magistrátu, kam jsme opětovně podali žádost o navýšení poskytnuté částky. Ale ne vždy jdou věci tak rychle a hladce, jak bychom si přáli.

Aby se všechno uvedlo do pohybu, odsouhlasilo naše zastupitelstvo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městské části, které by případně celou akci dofinancovaly. Takže to krátce shrnu – máme projektovou dokumentaci, platné stavební povolení, finanční krytí a rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Předpokládám, že smlouva s vítězem tohoto řízení by mohla být podepsána ještě do konce letošního roku.

Moc bych si přál, aby stavba byla dokončena do konce roku 2021, ale samozřejmě si uvědomuji, že termín dokončení může ovlivnit celá řada faktorů, které před zahájením stavby a v jejím průběhu nelze předvídat.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13