Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zveme vás na on-line slavnosti

Třicet videí ke třiceti letům existence – takto oslaví 30. výročí svého založení německá škola Deutsche Schule Prag. Místo plánované slavnosti si tak škola své kulatiny připomene on-line. Během oslav se bude 9. listopadu konat i Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Na 13. 11. jsou připraveny hromadné i individuální on-line konzultační hodiny pro rodiče žáků pátých tříd. „Zároveň uveřejníme postupně 30 videí, které ukážou aktivity a chod školy. Vše od 9. do 17. listopadu,“ říká jednatelka školy Jitka Špetová. Bližší informace a link k přihlášení jsou na webové stránce školy www.dsp-praha.cz. Školu blízko stanice metra Nové Butovice navštěvují děti od tří let do maturity, pod jednou střechou tu je školka, základní škola i gymnázium. I když v Jinonicích stojí škola teprve od roku 2004, je v místě pevně zakořeněná. „Spolupracujeme s Diakonií Prahy 13, každý rok před Vánoci organizujeme charitativní sbírku pro dětskou onkologii v nemocnici Motol a pořádáme filmové projekty pro studenty pražských gymnázií. Ve škole za běžného provozu pořádáme výstavy, které jsou přístupné široké veřejnosti,“ říká ředitel školy Clemens Rother. Škola také pro žáky z Prahy 13 každoročně otevírá kurz německého jazyka. „Až to bude opět možné, rádi bychom pokračovali v našich výstavách výtvarných prací žáků na radnici,“ doplňuje Jitka Špetová.

Dnes je ve škole celkem 550 žáků 24 národností a výuka probíhá v němčině. „Není na překážku, pokud žáci jazyk neovládají. Máme zkušenosti, že třeba ve školce se děti naučí němčinu velmi rychle samy. A žáci z pátých tříd navíc mohou nastoupit do české větve víceletého gymnázia. Tady zajišťujeme vzdělávání v češtině, nabízíme ale rychlé osvojování německého jazyka a postupnou integraci s německými spolužáky,“ vysvětluje Clemens Rother. Ačkoli by se mohlo zdát, že nejdůležitější je výuka jazyka, škola naopak klade velký důraz na přírodní a společenské vědy a informatiku. „Nabízíme i celou řadu kreativních kurzů z oblasti výtvarného umění, hudby či divadla. Projektová výuka, cesty do zahraničí nebo projekty jako Dlouhá noc matematiky jsou samozřejmostí,“ doplňuje ředitel školy. Studium je ukončeno německou i českou maturitou a zvláštností je, že maturitu studenti získají už po dvanácti letech studia.

Bára Procházková