Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co je nutné udělat ještě předtím, než se otevřou volební místnosti?


Pane starosto, máme za sebou volby do poslanecké sněmovny, které se konaly druhý říjnový víkend, a už také víme, jak dopadly. Mě by ale zajímalo, co je nutné udělat ještě předtím, než se otevřou volební místnosti.

V první řadě bych touto cestou rád poděkoval všem, kteří se do organizace voleb zapojili a také všem voličům, kteří své volební právo využili a přišli volit. Připravit všechny náležitosti není otázkou jednoho týdne. V naší městské části je celkem 58 volebních okrsků, což pro nás znamená vybavit 58 volebních místností, zajistit personální obsazení komisí a samozřejmě také zajistit výpočetní techniku na sčítání a odesílání výsledků do Českého statistického úřadu. Proti minulým parlamentním volbám bylo letos nutné navíc zajistit také všechna hygienická opatření. V komisích zasedlo více než 300 lidí a odvedli skvělou práci. Poděkování patří také školám, protože největší počet volebních místností je tradičně právě tam. Praha 13 eviduje více než 41 tisíc voličů a letošní 69% účast byla oproti minulým rokům velmi vysoká. Významně narostl také zájem o voličské průkazy, pro letošní parlamentní volby jich náš úřad vydal téměř 1 500 a to je o třetinu více, než v roce 2018.

Současná situace se vzrůstajícími počty nakažených covidem-19 opět začíná působit komplikace. Pane starosto, jak to nyní vypadá v našich školách a školkách, jak současný stav zvládají?

S vedením našich školských zařízení jsme v neustálém kontaktu a maximálně je podporujeme jak v covidových opatřeních, tak v běžné práci i nových projektech. Všechny zaměstnance jsme vybavili respirátory, to znamená, že od ředitelek, ředitelů přes pedagogy až po školníky, kuchařky a uklízečky mají všichni k dispozici ochranné pomůcky. Cílem je pomoci školám s finančními náklady na jejich pořizování a také jim od jedné starosti ulevit. Faktem je, že se ve školách a školkách různé třídy dostávají do karantén a děti tak absolvují kombinovanou výuku. Je to náročná situace, den ze dne se učitelé i žáci přesunují ze školy opět do on-line prostředí a touto cestou všem ze srdce děkuji. Všichni se snaží výuku udržet na co nejvyšší úrovni a tam, kde karanténa není, funguje provoz skvěle a bez jakýchkoli omezení. V září se základní i mateřské školy zapojily do projektu „Ukliďme Prahu 13“ a desítky skupin dětí a zaměstnanců škol i školek bylo vidět v ulicích i parcích s pytli odpadků, které samy posbíraly. Jsem velmi rád, že naše školy vedou své svěřence touto cestou a věřím, že jim ani v budoucnu nebude jedno, jak okolí školy i místa, kde bydlí, vypadají. Pro všechny děti připravujeme také nový projekt pod názvem „polytechnické hnízdo“. V Domě dětí a mládeže byly právě dokončeny nové učebny, kam mohou docházet školy i školky z naší městské části do specializovaných prostor vybavených nejmodernějšími nástroji pro manuální i kybernetickou zručnost, jinými slovy jde o špičkově zařízenou dílnu a kybernetickou laboratoř. Po loňských lockdownech a při současných karanténách není jednoduché děti motivovat, zaujmout a přitom učit v kombinovaném režimu. V jednotlivých zařízeních se i díky dotacím, které si aktivně vyřizují školy samotné, daří realizovat zajímavé projekty. Ještě jednou velké díky všem, kteří se dětem věnují.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13