Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V BRNĚ.

V úterý 5. října navštívili žáci Základní školy Lužiny brněnskou Hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře. Díky vedení planetária a také zásluhou paní učitelky Michaely Pařízkové měli vstup zdarma. V průběhu exkurze se žáci seznámili s průzkumem vesmíru, s dalekohledy, ale také vesmírným výzkumem v budoucnosti. Skvělá byla také projekce filmu Kouzelný globus, kde jsme si všichni krásným vyprávěním a nádhernou animací zopakovali pohyby Země a střídání ročních období. Tento film se v českém jazyce promítá pouze v Brně. Dětem i pedagogům se návštěva planetária líbila, prima byla i zpáteční cesta, takže celý den proběhl jako jeden krásný výlet. Děkujeme řediteli Hvězdárny a planetária v Brně panu Jiřímu Duškovi za umožnění exkurze a všem účastníkům za hezky prožitý den.

Oldřich Kouřimský