Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné projednání - parčík U Dobráků

Místní Agenda 21 a Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 vás srdečně zvou na veřejné projednání týkající se parčíku v ulici U Dobráků. Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným úpravám parku.
Veřejné projednání se koná 3. listopadu od 16.30 v obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13., Nové Butovice. Tématem bude vznik pěší komunikace, odpočinkové zóny s lavičkami, pískovištěm a houpačkou a také výsadba rostlin a dřevin.
Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena. Proto si rezervujte místo na tel. 235 011 631 nebo na e-mailu: marsalovaa@praha13.cz.

-red-