Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na listopad

Křížovka pro děti:

Pranostik o sv. Martinovi je mnoho. jednou z nich je například: Od svatého Martina ...TAJENKA.

Správná odpověď z října:

 • Křížovka – MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

 • v hodnotě 510 Kč – Vojtěch Cypro, Praha 13
 • v hodnotě 340 Kč – Ondřej Bezděkovský, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

 • Monika Chytrá, Praha 13
 • Eliška Škvarová, Velká Ohrada
 • Johanka Pospíšilová, Luka

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

 • Petra Wiederlechnerová, Stodůlky
 • Lukáš Polonský, Praha 13
 • Andrea Schneider, Praha 13

Soutěžní otázky na listopad:

 1. Jaké ocenění získala ZŠ Mohylová?
 2. Kdy se bude konat Volba prezidenta České republiky?
 3. Kdy a kde se bude konat první adventní koncert pořádaný Domovem Karla Boromejského?

Správné odpovědi na říjnové otázky:

 1. Den stromů se konal 12. října v Centrálním parku.
 2. Nová venkovní posilovna se nachází v Dalejském parku poblíž ulice Jaroslava Foglara.
 3. Pod „hvězdnou oblohou“ se učí děti v Základní škole Kuncova.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Martin Bernád, Praha 5; Hana Macková, Praha 8

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová