Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komunikace pedagogů s rodiči

Ve středu 14. září se konala v rámci MAP III další schůzka pracovní skupiny pro rovné příležitosti se zaměřením na komunikaci pedagogů s rodiči ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Labudovou, Ph.D., která se právě oblasti rovných příležitostí dlouhodobě věnuje. Komplexní rozbor tématiky komunikace školského zařízení s rodiči, tedy např. otázka Rodič – klient, protivník, nebo partner? vyvolala zajímavou diskusi. Orientace rodičů na vztahovou sféru či výkon, čtyři osobnostní typy rodičů se zaměřením na schopnost komunikace nebo techniky komunikace v konfliktních situacích byly též na programu setkání.
Schůzku hodnotili všichni přítomní jako velice užitečnou a inspirativní.

Marcela Fuglíková