Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po stopách Karla IV.

Dnes se vydáme naučnou stezkou císařovny Elišky na hrad Karlík a dále po stopách císaře Karla IV. Výlet zahájíme v Dobřichovicích, kam se pohodlně dostaneme vlakem ze Smíchovského nádraží. Od nádraží v Dobřichovicích vede lávka prof. Karla Lewita přes Berounku. Cesta císařovny je mezi zastaveními značena dost decentně růžovými šipkami – v případě pochybností stačí až do obce Karlík sledovat zelenou turistickou značku. Zavede nás od zámku k parku a dále na cestu na Karlík, jejíž část lemuje originální Dobřichovické sochořadí, postupně doplňované o výsledky sochařských bienále. V obci u autobusové zastávky opustíme zelenou a jdeme rovně nahoru ulicí Karlická na rozcestí, kde pokračujeme vlevo po červené. Nejprve stále stoupáme smíšeným lesem. Po vystoupání jdeme po rovince s výhledy na Hřebeny.

Vyjdeme na návsi v Mořince, kde nás vpravo zaujme dům s nádherně upravenou zahradou, množstvím skleníků s kaktusy. Náves je plná zeleně s krásně upravenými chalupami. Mořinka je od roku 1995 vyhlášena jako vesnická památková zóna. Je součástí evropsky významné lokality NATURA 2000, která zaujímá oblast Karlického údolí. Celý katastr je součástí Chráněné krajinné oblasti Český kras. První zmínka o obci je z roku 1338. V roce 1356 se o ní píše jako o osadě, kterou projíždí císař Karel IV. na Karlštejn. Návsi vévodí patrová roubenka čp. 7 s lomenicí z 18. století. Přízemí má zděné. Na vstupní straně je pavlač. Druhá roubenka je také na severní straně návsi. Dochovala se roubená světnice a síň. Na návsi také roste památná lípa srdčitá, vysazená roku 1860. Dle zápisu v kronice jde o první vysazený strom tohoto druhu. Je u ní lavice se stolem, kde můžete posedět. Nedaleko lípy je hostinec U Barchánků se sezonní otvírací dobou od dubna do října.

Proti němu stojí kaplička sv. Pauluse. Na konci obce projdete kolem budovy obecního úřadu a knihovny. Naproti stojí Boží muka. My jdeme dále po červené značce z obce ven. Dojdeme na křižovatku s křížem, opatrně přejdeme silnici a jdeme za závoru dále po červené příjemnou cestou mezi křovím. Dojdeme opět k silnici, kterou přejdeme a krajem lesa pokračujeme po červené, posléze lesem po červené. Až se nám náhle objeví první domky a pohled na majestátní hrad Karlštejn, kam se ale tentokrát nevydáme, nýbrž zahneme hned do první uličky vlevo a půjdeme dále po žluté značce až do Zadní Třebáně přes Hlásnou Třebáň. Vystoupáme lesem na Císařskou louku s dalším křížem.

Kdysi tu stálo i odpočívadlo. Zastavte se zde a kochejte se nádherným pohledem na hrad. Je to jeden z nejhezčích pohledů na něj. Až se vynadíváte, jděte dále po žluté. Ponoříte se do lesa a vyjdete zase na louce. Zde můžete posedět na lavičce u výklenkové kaple a další památné lípy malolisté. Byla zde zasazena na přelomu 19. a 20. století. Projdeme Hlásnou Třebání až k mostu přes Berounku. Toto území bylo osídleno již v době bronzové. Obec je zmiňována v roce 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III. benediktínskému klášteru na ostrově soutoku Vltavy a Sázavy. Roku 1357 ji vykoupil Karel IV. a připojil ke Karlštejnu. Obyvatelé měli vykonávat strážní službu na hradbách hradu. Původně se obci říkalo Přední a části za Berounkou Zadní. Přední se koncem 19. století přejmenovala na Hlásnou.

Jedná se o zemědělskou ves s několika usedlostmi postavenými ve slohu selského baroka s klenutými kamennými branami postavenými kolem návsi s kapličkou sv. Jana Nepomuckého. Od třicátých let minulého století je tato víska vyhledávanou rekreační oblastí. Leží na kraji Chráněné krajinné oblasti Český kras. Třebáň je jediné místo v Českém krasu, kde roste liliovitá rostlina se žlutými květy – křivatec český. Přejdeme most přes Berounku a jsme v Zadní Třebáni u nádraží, odkud nám jede vlak zpět do Prahy. Kdo by chtěl, může po silnici pokračovat dále až k místu, kde přejdeme koleje a jdeme doprava podél Berounky až do Řevnic k mostu, za nímž je pivovar a zde se posilnit. Z Řevnic jede také vlak do Prahy. Zdrávi došli!

KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková