Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Retrokavárna – KD Mlejn

V říjnové Retrokavárně nám přednášela paní Šárka Křížková o folklorním souboru Lučinka. Na úvod nám připravila fotografie různých českých a moravských krojů. Poté nám vyprávěla o folklorním souboru Lučinka, který vznikl v roce 1987 v Praze 13 pod vedením Bohunky Kaucké. Od svého založení Lučinka sdružovala děti a mládež z okolí, které díky svým tancům a písním seznamovaly veřejnost s českým folklorem.
Kromě vystoupení v České republice Lučinka také několikrát vystupovala v zahraničí a navštívila země jako Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko. V roce 2007, při příležitosti 20. výročí, vznikla i dospělá část souboru pod novým vedením tanečníků vycházejících z dětské Lučinky, v čele s Terezou Johnovou a Šárkou Křížkovou. Tento mladý kolektiv, povětšinou tančící v Lučince již od dětství, převzal vedení nad celým souborem. Kroje, ve kterých vystupují, si šijí a udržují sami, protože jejich výroba by byla velmi drahá. Nyní se Lučinka chystá oslavit pětatřicáté výročí svým vystoupením v KD Mlejn v sobotu 5. listopadu.
Další setkání seniorů v Retrokavárně v KD Mlejn je naplánováno na 1. listopadu od 14 hodin. Případní zájemci si mohou rezervovat místo na telefonním čísle 235 011 451 paní Zuzany Kraljové nebo tel. 235 011 625 paní Bernertové.

Zuzana Kraljová, odbor sociální péče