Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třicet let kochleárních implantací u dětí

V kinosále Fakultní nemocnice Motol se 22. září slavilo. Foniatři, chirurgové, psychologové, logopedi, inženýři, sociální pracovníci, ale i sami uživatelé kochleárních implantátů se ohlédli za třiceti lety implantací u dětí v České republice. Program, kromě výsledků třicetiletého úsilí, nabídl i zajímavý pohled na budoucnost v této medicínské oblasti. Centrum pro dětský sluch Tamtam má za sebou také více než třiceti letou historii a bylo po celou dobu rozvoje implantací v ČR u toho. Stálo a stále stojí po boku rodičům a jejich dětem, kteří procházejí procesem implantace, a pomáhá jim při následném rozvoji komunikace. Tamtam proto nechyběl mezi pozvanými hosty. Centrum zde prezentovalo svou třicetiletou zkušenost s prací s dětmi se sluchovým postižením, konkrétně jeho ředitelka Mgr. Jana Fenclová a vedoucí Rané péče Čechy Mgr.

Martina Péčová. Připomněly milníky ve spolupráci s jednotlivým centry kochleárních implantací v ČR a nabídly i pohled do budoucnosti. MUDr. Zdenka Aksenovová, PhD., vedoucí lékařka foniatrické části FN Motol zdůraznila, že péče o osoby se sluchovým postižením je náročná a musí být komplexní. Ve svém příspěvku pak uvedla, že za 30 let dostalo 799 dětí celkem 995 kochleárních implantátů. Krásným poděkováním za práci celého týmu lékařů a sociálních pracovníků byl příspěvek logopedky Mgr. Jitky Holmanové, která byla i u první kochleární implantace českého dítěte, která proběhla v roce 1992 ještě v zahraničí. Zkušenosti a osobní rozvoj první stovky pacientů implantovaných v ČR v letech 1992-2000 pak představila psycholožka PhDr. Eva Vymlátilová. Přímo v sále byly přítomny další tři implantované děti, dnes už dospělé. S dojetím děkovaly všem za navrácení sluchu, které jim umožnilo studovat a žít běžným způsobem života.

Lucie Křesťanová