Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volba prezidenta České republiky – základní informace pro voliče

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023. Případné II. kolo proběhne ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2023. Voličem je pouze státní občan České republiky.
V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách úřadu www.praha13.cz a na obálce, ve které Vám budou doručovány hlasovací lístky.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději do 10. 1. 2023. V této volbě lze hlasovat na voličský průkaz, o voličský průkaz lze žádat od vyhlášení volby. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním, popřípadě zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoliv na území ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Žádosti o voličský průkaz najdete na webových stránkách www.praha13.cz, a to včetně všech termínů pro podání žádosti.
Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební komise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434.
Veškeré důležité informace o volbách jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách úřadu v sekci Volby nebo na úřední desce. Podrobnější informace o způsobu hlasování budou uvedeny v lednovém vydání našeho časopisu.

Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru