Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komunitní hnízda v DDM

V říjnu jsme zahájili cykly přednášek pro rodiče, prarodiče a příznivce Domečku na různá témata jako je Rodič 21. století, Léčivá strava, Předporodní kurzy a řada přednášek z cyklu osobního rozvoje. Odborná setkání realizujeme v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I pro Dům dětí a mládeže Stodůlky a je financováno MŠMT ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I, proto jsou pro vás zdarma. Kapacita je ovšem omezená a je nutné se na přednášky registrovat. Více informací na www.ddmstoduky.cz

Michala Štěpánková, vedoucí oddělení ART, IT, táborů a akcí