Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Listopadová křížovka

Petr Šimek


Na Pražský hrad jsme se při putování za "20 nej Prahy" vydali již několikrát. Tentokrát se podíváme na III. nádvoří této významné kulturní a historické památky. Najdeme tu ...TAJENKA, pochází ze středověku a je 70 m hluboká, takže dosahuje až na pomyslnou úroveň hladiny Vltavy. Sloupec vody v ní býval vysoký 46 metrů.

Tajenku křížovky zašlete do 20. listopadu na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Říjnová tajenka: 

NEJSTARŠÍ FUNKČNÍ VARHANY

Výherci: 

Zuzana Pípová, Stodůlky; Lucie Dalajková, Stodůlky; Milan Šot, Luka

Připravila Petra Fořtová