Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRVŇÁCI POZNÁVAJÍ STROMY

Prvňáci ze ZŠ Mohylová využili teplého babího léta k výpravě za poznáváním stromů. V Centrálním parku prozkoumali, jaké stromy tam rostou. Nejenže je dokázali rozeznat podle listů, ale také uměli popsat jejich jednotlivé části. S voskovkami a papírem si vyzkoušeli techniku frotáže, která jim pomohla objevit krásu kůry. Výprava byla završena nezbytnou honičkou po travnatých pláních. Děti si ověřily, že zábava a učení se mohou prolínat, a už se moc těší na další dobrodružství. 

Simona Kocourková, ZŠ Mohylová