Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Šerpování prvňáčků v ZŠ Mládí


Na závěr projektu Podej mi ruku, který již tradičně probíhá na Základní škole Mládí, obdrželi noví žáci prvních tříd šerpy. Ty jim předávali žáci osmých a devátých tříd, kteří jim celé září pomáhali. Vstávali brzy, aby byli ve škole připraveni, než prvňáky přivedou do školy jejich rodiče. Čekali na své malé spolužáky v recepci školy a doprovázeli je do jejich tříd, a přitom jim pomáhali naučit se odemknout a zase zamknout šatní skříňku a zorientovat se ve škole cestou do své třídy.


Celé září jsme byli svědky dojemných chvil, na které se nezapomíná, kdy se malí žáčci zdravili se svými staršími spolužáky a rodiče své děti svěřovali do jejich péče.


Slavnost šerpování proběhla na školním hřišti v paprscích ranního slunce a malí žáčci měli pro své větší kamarády připraveny drobné dárky na památku. 

Norbert Tlustý, zástupce ředitele