Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ceny pro nejlepší

V úterý 7. listopadu byla v atriu radnice zahájena výstava prací pátého ročníku soutěže Fotografujeme: Já a mí blízcí, kterou pro fotografy s mentálním postižením pořádá Sdružení pro pomoc mentálně postiženým za podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 13. Výstavu zahájil a předávání cen autorům nejlepších prací se ujal zástupce starosty Petr Weber společně s předsedkyní SPMP paní Evou Frančeovou.
Ceny převzali nejen ti nejlepší ve zmíněné fotografické soutěži, ale také mladí autoři vítězných prací soutěže Staň se spisovatelem, tři žáci Základní umělecké školy, kteří při výstavě výtvarných prací získali v anketě nejvíce hlasů od návštěvníků radnice a v neposlední řadě také autoři nejlepších snímků z mezinárodní fotografické soutěže Japan Chin ve fotografii. Autoři oceněných prací zaslouží náš obdiv stejně tak, jako si velké poděkování zaslouží všichni, kdo se na přípravě a organizaci takovýchto soutěží podílejí.

Eva Černá