Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti už vědí, jak se chovat bezpečně

Pestrý program nabídl Dětský den bez úrazu, pořádaný Místním domem dětí a mládeže první listopadovou sobotu. Formou soutěží a povídání se děti dozvěděly mnoho zajímavého a důležitého o své bezpečnosti, navíc si mohly prohlédnout hasičský a policejní vůz nebo vyzkoušet výstroj a výzbroj zásahové jednotky. V soutěžích děti odpovídaly zejména na otázky týkající se zdraví a první pomoci. Úspěšní soutěžící nasbírali dostatek kartiček, za které si pak mohli koupit hezké odměny. Akce završila Týden bezpečnosti v Místním domě dětí a mládeže Stodůlky.

-jt-