Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Gymnázium se ve Stodůlkách zabydlelo

Druhým rokem působí v naší městské části Gymnázium Školy mezinárodních a veřejných vztahů. Sídlo má v areálu ZŠ Kuncova a pomalu se dostává do povědomí lidí. Škola vyučuje moderními formami, stále častěji využívá tzv. projektového vyučování, směřujícího k získání a zpracování komplexních informací k danému tématu, např. okolí mé školy, voda kolem nás, vývoj písma. Byl zaveden nepovinný předmět mediální výuka, který učí zkušený pracovník Českého rozhlasu Václav Flégl. V rámci spolupráce s rozhlasem vznikla účast studentů při živém vysílání pořadu Pavlíny Volfové Děti vám to řeknou. Studenti také vydávají vlastní časopis Modrožlutě.
„Velký důraz klademe na interpersonální vztahy, příjemnou a tvůrčí atmosféru a samozřejmě na výuku angličtiny,“ řekla nám zástupkyně ředitelky Mgr. Renáta Zajíčková. „Pro nové studenty organizujeme adaptační kurzy, pořádáme poznávací zájezdy do Anglie, ve vánočním čase pojedeme do Vídně a do Drážďan, máme uzavřenou spolupráci s gymnáziem v německém Marktredwitzu. Samozřejmostí jsou lyžařské a jazykové kurzy a pestrá nabídka mimoškolních aktivit. V rámci projektu Ptáme se spolu se mohou studenti i jejich rodiče sejít a anglicky si popovídat se zajímavou osobností, např. s ředitelkou Britské rady Mandy Johnson nebo s uznávaným odborníkem z Českého egyptologického ústavu UK Filipem Coppencem.
Ve čtvrtek 7. 12. 2006, 4. 1., 1. 2. 2007 pořádá škola vždy od 8 do 14 hodin den otevřených dveří a v pondělí 23. 4. 2007 se uskuteční první kolo přijímacích zkoušek. Ve školním roce 2007-2008 otevírá gymnázium dvě primy, kvintu a doplňuje studenty do tercií.
Více na www.gymnaziumsmvv.cz.

Samuel Truschka