Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové zastupitelstvo zvolilo starostu a radu

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Městské části Praha 13 proběhlo ve středu 8. listopadu 2006. Úvodní část schůze řídila jako nejstarší členka zastupitelstva Anna Rybníčková, do jejíchž rukou skládali všichni zastupitelé po ověření platnosti mandátu slavnostní slib. Po stanovení procedury došlo na hlavní bod programu – volbu starosty, rady a dalších orgánů zastupitelstva pro volební období 2006 – 2010.

V tajné volbě zvolilo zastupitelstvo 33 hlasy starostou dosavadního starostu Ing. Davida Vodrážku, který převzal řízení zasedání. Dále byli zvoleni tři zástupci starosty: Ing. Gabriela Kloudová, MBA, David Zelený a Petr Zeman. Členy devítičlenné rady se ještě stali: Ing. Petr Bratský, Ing. Jiří Filípek, RNDr. Miloš Gregar, Petr Kužel a Anna Rybníčková. Všichni členové rady jsou členy ODS.


Zastupitelstvo pak ještě rozhodlo o zřízení finančního, kontrolního a majetkového výboru.

 Předsedou Finančního výboru zvolilo RNDr. Tomáše Páva, místopředsedy Petra Kužela a Dr. Přemysla Berga a členy výboru Ing. Miroslava Křížka, Pavla Hartmana, Mgr. Moniku Silberovou, Ing. Jana Zemana, CSc., a tajemnicí výboru Ing. Světlu Džmuráňovou.

Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Neckář, místopředsedou Věra Herzánová a členy Ing. Vítězslav Panocha, Ludmila Tichá, Ing. Vít Bobysud, Pavel Hartman, Zuzana Wenzelová a tajemnicí výboru JUDr. Kateřina Černá.

Předsedou Majetkového výboru zvolili zastupitelé Ing. Víta Bobysuda, místopředsedou Petra Webera, členem Petra Zemana a tajemnicí Libuši Všianskou.

Samuel Truschka