Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za spolupráci při organizaci voleb

Děkujeme vám všem, kteří jste se v Praze 13 zúčastnili organizace a zajištění voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 20.–21. 10. 2006. Tyto volby byly velmi náročné a v naší městské části proběhly především díky vám organizačně naprosto hladce a bez větších problémů.

David Vodrážka, starosta,
Kateřina Černá, tajemnice úřadu