Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velký dík

Po úrazu krční páteře mě lékaři v nemocnici postavili před hotovou věc – budeme operovat! Protože už nejsem zrovna nejmladší, vyžádala jsem si čas na rozmyšlenou. Po domácí poradě jsem se rozhodla nejdřív zkusit rehabilitaci. Moje kroky směřovaly do Lípy, kde je rehabilitační zdravotnické zařízení THERAP-TILIA s.r.o. Milá doktorka Kubínková mě pozorně vyslechla a pak naordinovala vhodné léčebné procedury. Během osmi měsíců mi zlaté ručičky rehabilitačních sester (pí. Žaludové a Borákové) uvolnily postižené místo natolik, že můj stav se zlepšil nejméně o 50 %. Nelze vyjmenovat všechny pracovnice střediska, které se starají o zlepšení mého narušeného zdraví, proto jim z celého srdce děkuji. Je velkým přínosem, že v naší městské části takové zdravotnické zařízení, a k tomu s laskavými lidmi, existuje.

Libuše Kunová, Lužiny