Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jezdíme s úsměvem


Preventivního projektu Policie ČR a České pojiš’tovny s tímto názvem se letos zúčastnily společně s policisty také děti s paní učitelkou ze ZŠ Chlupova. S nezvyklou dopravní kontrolou jste se mohli setkat na Jeremiášově ulici 26. září dopoledne. Projíždějící řidiče zastavovali dopravní policisté a po běžné kontrole byl dotyčný ohodnocen za své chování a za dodržování pravidel silničního provozu také dětskou hlídkou v reflexní vestičce. Děti řidiče nejprve hodnotily slovně, a poté jim předaly obrázek usměvavého nebo smutného autíčka. Děti Jezdíme s úsměvem samy upozorňovaly na přestupky a tak procvičovaly své znalosti dopravních předpisů. Policisté s dětmi chování řidičů rozebírali, hodnotili a vznikaly tak velmi živé a spontánní rozhovory. Malí pomocníci si tak na vlastní kůži zkusili komunikaci s cizími dospělými osobami. Zpočátku se trochu ostýchali, ale po chvilce nervozita opadla a mnohdy se řidiči mohli obdivovat jejich výřečností. Děti tuto akci braly velice zodpovědně a někteří řidiči se snad před nimi i zastyděli. Většina řidičů si odnášela autíčko veselé a ti, kteří se nějakým způsobem provinili, museli dětem slíbit nápravu.

nprap. Eva Kohoutová
oddělení prevence O¤ PČR Praha II