Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Nebraňte zimnímu úklidu chodníků

S blížícím se zimním obdobím opět začne údržba chodníků – tj. úklid, odstraňování sněhu, námrazy, posyp..., a to také za využití příslušné mechanizace. Městská policie byla požádána odborem životního prostředí, aby zvýšila dohled nad parkováním vozidel, zejména tam, kde vozidla mohou bránit vjezdu mechanizace – u vjezdů do vnitrobloků, nájezdů na chodníky. Dovolujeme si upozornit, že vozidla, která budou zaparkována v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích a budou znemožňovat provedení ošetření chodníků, mohou být i odtažena.

Pozor na rychlost

Městská policie má měřením rychlosti projíždějících vozidel působit zejména preventivně - tj. měřit viditelně na známých, zejména nebezpečných místech, u přechodů, škol, zastávek MHD... Naše hlídky budou měřit rychlost na ulicích Jeremiášova, Oistrachova v Praze 13 a Ořešská v Řeporyjích, a to v celé jejich délce.

Dohlížíme na bezpečnou cestu do školy

Ve dnech školního vyučování v době od 7.15 do 8.05 zajišťují naši strážníci dohled nad přechody pro chodce v blízkosti základních škol. Prioritně jde o přechody u křižovatek Armády x Mládí, Mukařovského x Chlupova, Bucharova x Tichnova. Podle možností pak dohlížíme na přechody u křižovatek Archeologická x Podpěrova, Řeporyje – Ořešská x K Závětinám a Nárožní (zastávka MHD Bucharova). Z těchto důvodů již nejsme schopni vyhovět množícím se žádostem o zajištění bezpečnosti chodců na dalších přechodech.

Děkujeme za dresy

Rád bych ještě srdečně poděkoval firmě Construct (mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži) se sídlem v Praze 13, zejména panu obchodnímu řediteli Michaelu Pickovi, za podporu sportovních aktivit našich strážníků a zakoupení sady fotbalových dresů. Všem čtenářům STOPu přeji klidné a příjemné Vánoce!

Hynek Svoboda, fieditel OŘ MP Praha 13