Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na stadionu se opět bruslí

 Na stadionu se opět bruslíBruslařskou sezónu 2007/2008 na školním zimním stadionu Bronzová na sídlišti Lužiny, na němž v létě probíhalo zpevňování a statické zabezpečení ocelové konstrukce a vnitřních prostor, v pondělí 19. listopadu oficiálně zahájili zástupce starosty Prahy 13 Petr Zeman a poslanec Petr Bratský, který si ledovou plochu hned také vyzkoušel. Petr Zeman stadion slavnostně předal k užívání všem malým i velkým bruslařům, které zastupovali především žáci z místních škol, a popřál jim příjemné sportovní vyžití bez úrazů. Zabruslit si mohli návštěvníci již na státní svátek 17. listopadu, první tři dny se bruslilo zdarma. Pokud to počasí umožní, bruslit by se zde mohlo do konce března. Provozní dobu stadionu najdete na straně 2.

Michaela Vítková