Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ze Stodůlek do pohraničí (1945)

Ze Stodůlek do pohraničí (1945)


Poválečné poměry, ač hospodářsky neutěšené, se pomalu vracely do normálního chodu. K zajištění majetku v pohraničí, k udržení pořádku, k zdárnému využití zemědělské půdy, k zajištění žní a plynulé výroby v továrnách a podnicích vyprázdněných po Němcích bylo třeba hodně lidí. Ze Stodůlek se odstěhovali mnozí občané se svými rodinami a ujali se největší části zemědělských usedlostí. Většina jich šla s pevným odhodláním a úmyslem prospět celku. Našli se však mezi nimi i lidé, kteří chtěli rychle zbohatnout, a když se jim to dost rychle nepodařilo, snažili se dostat zase zpět. Ze Stodůlek se brzy po osvobození vystěhovalo do pohraničních okresů celkem přes 70 rodin.

Vybrala Michaela Vítková