Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Celostátní soutěž pro zrakově postižené

Celostátní soutěž pro zrakově postižené

Na hranici regionu Prahy 13, v areálu Střední technické školy pod Galerií Butovice, sídlí Obchodní akademie a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež. A právě zde se 6. listopadu konala 2. celostátní soutěž v psaní na počítači pro zrakověpostižené žáky základních a středních škol. Partnerem školy byl v této soutěži Národní ústav odborného vzdělávání.

„Letošního ročníku se účastní celkem 29 žáků, z toho 8 ze základních škol,“ řekla organizátorka soutěže Miroslava Wagnerová. „Jde především o žáky škol speciálních, které jsou přímo určené pro zrakově postižené děti a mládež. Úkolem soutěžících je desetiminutový opis soutěžního textu s cílem dosáhnout co nejvyšší minutové rychlosti s co nejnižším počtem chyb. Samotný průběh jednokolové soutěže je trochu komplikovanější, protože musíme žáky rozdělit do skupinek podle míry zrakového postižení. Někteří dokáží opsat zvětšený text předlohy, jiní píší podle diktátu. To ale nic nemění na tom, že zde máme skvělé písaře. V loňské soutěži jeden student dosáhl rychlosti téměř 400 úhozů za minutu. Hlavním smyslem soutěže je, aby žáci zažili také něco jiného, než jen výuku a také aby měli možnost poměřit své schopnosti se svými vrstevníky a mohli srovnávat. A protože jde o soutěž, nechybí ani ceny. Připraveny jsou například obaly na notebooky, knihy z nakladatelství Metafora, poháry, novinkou budou dorty, které upekli naši studenti. Protože je spousta studentů se zrakovými problémy integrována mezi vidoucí žáky a studenty, byli bychom rádi, kdyby se o naší soutěži dozvěděli. Ředitel školy Ivan Antonov rozhodl, že se tato soutěž bude konat každý první listopadový čtvrtek, takže už teď se můžeme těšit na soutěžící třetího ročníku.“

Ve škole působí také občanské sdružení Viděno hmatem, jehož hlavním cílem zajištění finanční a věcné podpory školní a mimoškolní činnosti studentů.

Kontakt:
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené
Radlická 115, Praha 5
Tel. 235 521 214 (kancelář),
goa@goa.braillnet.cz, http://goa.braillnet.cz

Eva Černá